ZÁKLADOVÉ DESKY

Orientační cena za základovou desku RD

Půdorysný rozměr základů 10m x 15m, tedy 150 m2

Cena 1700 Kč/m2 zahrnuje:

vytyčení stavby
stržení ornice
výkopové práce, výkop pasu a odvoz do 100m na místě stavby
základový pás po obvodu desky hloubky 800mm a šířky 600mm,beton B20/25
základová deska v tl. 150mm, beton B20/25
kari sítě 6/150/150
podsyp štěrkodrtě 32/63 v tl.150mm
podsyp štěrkodrtě 8/16 v tl 10cm
rostlý terén
ležatá kanalizace
zemnění hromosvodu

Cena nezahrnuje:

zateplení základů
vodorovnou a svislou hydroizolaci