CHODNÍKY, PARKOVACÍ PLOCHY

Součástí naši činnosti je i provádění pěších chodníkůparkovacích míst na veřejných komunikacích pro obce a města. Realizujeme i okapové chodníky kolem rodinných domů (či jiných objektů), včetně celkových terénních úprav.

Klademe veškeré druhy zámkové dlažby.
Skladba kladení je závislá na zvoleném typu dlažby, dle typu dlažby přizpůsobíme vzor kladení.